Artykuły Zasady montażu kabli teletechnicznych oraz kabli zasilających

Zasady montażu kabli teletechnicznych oraz kabli zasilających

Zgodnie z normą EN 50174-2 pomiędzy kablami teletechnicznymi, a kablami elektrycznymi, jak również pomiędzy kablami teletechnicznymi, a źródłami zakłóceń powinna być zachowana odległość, zależna od typu instalacji oraz użytej przegrody separacyjnej.


Zasady montażu kabli teletechnicznych oraz kabli zasilających
Powyższa norma opisuje metody wyznaczania wymaganych odległości oraz zawiera wytyczne dotyczące materiału stosowanej przegrody separacyjnej.

Odległości kabli logicznych od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych:

Urządzenie generujące zakłócenie Odległość od okablowania Klasyfikacja "E"
Przekaźnik stycznikowy < 0,5 m E2
> 0,5 m E1
Nadajnik (<1W) < 0,5 m od E2 do E3
0,5 < 3 m od E1 do E2
> 3 m E1
Nadajnik (od 1W do 3W) < 0.5 m E3
0,5 < 3 m od E2 do E3
> 3 m E1
Nadajnik (Radio TV, stacja bazowa telefonii komórkowej) < 1 km E3
Nadajnik dużej mocy < 3 m E3
> 3 m E1
Nastawniki motorów < 0.5 m E3
0,5 < 3 m E2
> 3 m E1
Nagrzewanie indukcyjne < 8 MW < 0.5 m E3
0,5 < 3 m E2
> 3 m E1
Nagrzewanie oporowe < 0.5 m E2
> 0.5 m E1
Światła fluorescencyjne < 1m < 0.5 m E2
> 0.5 m E1
Termostatyczne wyłączniki od 110 V do 230 V < 0.5 m od E2 do E3
> 0.5 m E1